Tilan historia

Tackorkin tilan alueella on ollut asutusta ja harjoitettu viljelytoimintaa jo viime vuosituhannen alkupuolella. Historia ulottuu ainakin 1200-luvulle. Tilan nykyiset rakennukset ovat pääosin 1800-luvun loppupuolelta.

Viimeiset 15 vuotta tila on toiminut marja- ja vihannesviljelyyn erikoistuneena maatilana. Tilan tuotteet ovat hyvin tunnettuja niin saaristossa kuin muuallakin eteläisessä Suomessa. Ennen marjatilajaksoa Tackork on toiminut pitkään viljatilana. Tuolta ajalta tilalla on mm. useita maatilan tuotantorakennuksia, historiallinen navetta ja savusauna.  

Nykyisille omistajille tila siirtyi kesällä 2017. Tarkoituksemme on paitsi jatkaa tilan viljelytoimintaa, myös kehittää palveluita edelleen alueen matkailijoille ja veneilijöille sekä yritysryhmille. Tavoitteenamme on edistää ja ylläpitää saariston elinvoimaisuutta rakentamalla monipuolisia palveluja ja luoda lisää työllisyyttä.
Gårdens historia


Tackork gård har gamla anor. Det har både funnits bosättning och man har idkat jordbruk i trakten redan i början på förra årtusendet. Gårdens historia sträcker sig nämligen ända till 1200-talet. Byggnaderna härstammar huvudsakligen från slutet av 1800-talet. På Tackork gård har inriktningen under de senaste 15 åren varit bär- och grönsaksodling. Gårdens produkter är välkända både i skärgården och i det övriga Södra Finland. Före bär- och grönsaksodlingen var Tackork en spannmålsgård under en längre period. Från den tiden finns det ännu kvar flera byggnader,  t.ex. en gammal ladugård och en rökbastu. De nuvarande ägarna tog över Tackork sommaren 2017. Vårt syfte är såväl att fortsätta med växtodling som att vidareutveckla servicen för resenärer, båtägare och företagsgrupper. Vi strävar efter att främja skärgårdens levnadskraft genom att utvidga serviceutbudet och skapa ny sysselsättning.